Akcie a podujatia

Category

Spojená škola pozýva výchovných poradcov a žiakov 8. a 9. ročníka na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 3. decembra 2018 v čase od 9.00 h do 12.00 h. V rámci Dňa otvorených dverí sa uskutoční 8. ročník „Sladkej vianočnej prehliadky“, ktorej témou je ZIMA. Svoju účasť na uvedenej akcii a čas kedy prídete...