Deň otvorených dverí 3.12.2018

Spojená škola pozýva výchovných poradcov a žiakov 8. a 9. ročníka na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 3. decembra 2018
v čase od 9.00 h do 12.00 h.

V rámci Dňa otvorených dverí sa uskutoční 8. ročník
„Sladkej vianočnej prehliadky“, ktorej témou je ZIMA.

Svoju účasť na uvedenej akcii a čas kedy prídete nahláste na č. t. 044/4313412 alebo na e-mail ondrejkovaj@zssos.sk.

Vstup na prehliadku školy je každú celú hodinu (9, 10, 11, 12).