Nadstavbové štúdium

Spojená škola ponúka pre absolventov učebných odborov možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Ponúkame štúdium v odbore:

  • Spoločné stravovanie (určené pre absolventov s výučným listom kuchár, čašník servírka, cukrár, hostinský)
  • Vlasová kozmetika (určené pre absolventov s výučným listom kaderník)

Štúdium je dennou formou a trvá dva roky. Prijímacie skúšky sa konajú v mesiaci jún z predmetov SJaL a cudzí jazyk (v ktorom bude žiak maturovať)