Reštaurácia

Ponúkame usporiadanie rôznych rodinných, pracovných a spoločenských osláv v priestoroch našich jedálni alebo v priestoroch zákazníka.

Objednávky prijímame na tel. čísle
044 / 431 34 46

alebo osobne na adrese:
Spojená škola Ružomberok
Scota Viatora 8
034 01 Ružomberok