Vedenie školy

Meno Funkcia E-mail Telefón
Mgr. Július Bruncko riaditeľ školy riaditel(z)ssrk.sk 044/4313400
Ing. Katarína Švidroňová zástupca riaditeľa
pre teoretické vyučovanie
svidronova(z)ssrk.sk 044/4313413
Mgr. Gabriela Maceková zástupca riaditeľa
pre praktické vyučovanie
macekovag(z)ssrk.sk 044/4313414
Ing. Renáta Chovanová zástupca riaditeľa
pre ekonomickú činnosť
chovanova(z)ssrk.sk 044/4313415