Zamestnanci školy

Titul Priezvisko Meno E-mail Vnút. tel. Vonkajšia linka
Ing. Babečková Monika babeckova(z)ssrk.sk 127 4313427
Mgr. Bartko Tomáš tomas.bartko(z)ssrk.sk 136 4313436
Mgr. Bažíková Silvia bazikova(z)ssrk.sk 123 4313423
Mgr. Bellová Elena bellova(z)ssrk.sk 151 4313451
Ing. Blumensteinová Lucia bencatova(z)ssrk.sk 126 4313426
Ing. Boco Zigová Miriam boco(z)ssrk.sk 123 4313423
Bc. Borošová Denisa borosova(z)ssrk.sk 139 4313439
Mgr. Bruncko Július bruncko(z)ssrk.sk 140 4313410
Ing. Buknová Katarína buknova(z)ssrk.sk 127 4313427
PaedDr. Buroš Richard buros(z)ssrk.sk 120 4313420
Bc. Cabanová Zdenka cabanova(z)ssrk.sk 145 4313445
Mgr. Demková Božena demkova(z)ssrk.sk 147.117 4313447
Mgr. Dubovcová Daniela daniela.dubovcova(z)ssrk.sk 119 4313419
Mgr. Eckerová Ľudmila eckerova(z)ssrk.sk 124 4313424
Mgr. Esteves Hatala Linda esteves(z)ssrk.sk 129 4313429
Ing. Jarabová Zuzana jarabova(z)ssrk.sk 122 4313422
Bc. Furdeková Ľubomíra furdekova(z)ssrk.sk 137.138 4313437
Mgr. Hladišová Veronika hladisova(z)ssrk.sk 120 4313420
Mgr. Hrabušová Miroslava hrabusova(z)ssrk.sk 149 4313449
Hyžová Lýdia hyzoval(z)ssrk.sk 151 4313451
Ing. Chovanová Renáta chovanova(z)ssrk.sk 115 4313415
Ing. Chrenková Daniela chrenkova(z)ssrk.sk 126 4313426
Mgr. Jadroňová Martina martina,jadronova(z)ssrk.sk 124 4313424
PaedDr. Janíček Patrik janicek(z)ssrk.sk 145.117 4313445
Bc. Kardošová Miroslava kardosova(z)ssrk.sk 117.147 4313447
Mgr. Kmeťová Viera kmetova(z)ssrk.sk 137.138 4313437
Bc. Kohútová Gabriela kohutova(z)ssrk.sk 125 4313425
Bc. Krakovská Zuzana krakovska(z)ssrk.sk 142 4313442
Mgr. Kubalová Marianna kubalova(z)ssrk.sk 119 4313419
Mgr. Luptáková Bernadeta luptakova(z)ssrk.sk 124 4313424
Mgr. Maceková Gabriela macekova(z)ssrk.sk 113.114 4313414
Bc. Malenková Eva malenkova(z)ssrk.sk 147.117 4313447
Bc. Mažgutová Danuša mazgutova(z)ssrk.sk 145 4313445
Mgr. Mojský Štefan stefan.mojsky(z)ssrk.sk 128 4313428
Bc. Nemčeková Lucia kozicoval(z)ssrk.sk 139 4313439
Ondrejková Janka ondrejkovaj(z)ssrk.sk 112 4313412
Mgr. Pečková Michal pecko(z)ssrk.sk 145 4313445
PaedDr. Pečková Ľubomíra obrcianova(z)ssrk.sk 129 4313429
Mgr. Porubiaková Praženicová Zuzana porubiakova(z)ssrk.sk 123 4313423
Ing. Rázgová Lenka razgova(z)ssrk.sk 115 4313415
Mgr. Rúdziková Veronika rudzikova(z)ssrk.sk 129 4313429
Bc. Seleši Milan selesi(z)ssrk.sk 146 4313446
Mgr. Stoličková Zdenka stolickova(z)ssrk.sk 145 4313445
Mgr. Šimkovič Marián simkovic(z)ssrk.sk 129 4313429
Šramová Aneta sramova(z)ssrk.sk 121 4313421
Ing. Švidroňová Katarína svidronova(z)ssrk.sk 113.114 4313413
Bc. Vyparina Jaroslav vyparinaj(z)ssrk.sk 147 4313447
Bc. Záňová Jana zanova(z)ssrk.sk 116 4313416
PhDr.Ing Zjara Jakub zjara(z)ssrk.sk 119 4313419
Mgr. Žáčeková Beáta zacekovab(z)ssrk.sk 120 4313420